Trắc nghiệm

Người khám phá ra bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động

Câu Hỏi:

Người khám phá ra bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật là ai?

Bạn đang xem: Người khám phá ra bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 8 bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Người khám phá ra bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật là Đác-uyn.

Đác uyn - Người khám phá ra bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật

Chân dung nhà bác học Đác uyn

Câu hỏi liên quan

Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.

C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.

D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

Phát minh của ai đã đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật?

A. Hê-ghen

B. Lô-mô-nô-xốp

C. Đác-uyn

D. Niu-tơn

Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.

B. Áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

C. Áp dụng phương pháp canh tác mới.

D. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII-XIX là gì?

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.

B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật.

C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển.

D. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lý của thần học.

Thuyết vạn vật hấp dẫn là của ai?

A. Niu-tơn

B. Lô-mô-nô-xốp

C. Puốc-kin-giơ

D. Đác-uyn

Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

A. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Crôm-oen.

B. Phu-ri-ê, Mông-te-xki-ơ và Ô-oen.

C. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ru-xô.

D. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.

Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại là gì?

A. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. Thỏa hiệp với giai cấp tư sản Ấn Độ.

C. Dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ

D. Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế

Kĩ thuật in được phát minh bởi người

A. Trung Quốc.

B. La Mã.

C. Ai Cập.

D. Ấn Độ.

Phát minh quan trọng bậc nhất về công cụ sản xuất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật là

A. máy tính điện tử

B. máy tự động

C. hệ thống máy tự động

D. rô bốt

Phát minh nào sau đây không thuộc thành tựu cách mạng khoa học – kĩ thuật từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay?

A. Máy bay siêu âm không lồ

B. Tàu hỏa tốc độ cao

C. Máy tính điện tử

D. Máy điện tín

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Người khám phá ra bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!