Trắc nghiệm

Ngôn ngữ lập trình bao gồm

Câu Hỏi:

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Bạn đang xem: Ngôn ngữ lập trình bao gồm

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5: Ngôn ngữ lập trình


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ngôn ngữ lập trình bao gồm ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao.

Ngôn ngữ lập trình bao gồm ngôn ngữ máy

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ được dùng để diễn tả các thuật toán sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Ngôn ngữ lập trình được chia làm 3 loại: ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao.

Có bao nhiêu ngôn ngữ lập trình trên thế giới? 

Theo thống kê của Wikipedia, trên thế giới hiện nay có tới hơn 700 ngôn ngữ lập trình. Tuy nhiên, con số đó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tăng trong tương lai.

5 ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay: Java, C, Python, PHP, HTML5

Câu hỏi liên quan

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

A. Là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được

B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể

C. Là ngôn ngữ có thể mô tả được tất cả các thuật toán

D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản

Hãy chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ

A. Thể hiện thuật toán theo những quy ước nào đó không phụ thuộc vào các máy tính cụ thể

B. Mà máy tính không hiểu trực tiếp được, chương trình viết trên ngôn ngữ bậc cao trước khi chạy phải dịch sang ngôn ngữ máy

C. Có thể diễn đạt được mọi thuật toán

D. Sử dụng từ vựng và cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh)

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

A. Hợp ngữ

B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

C. Ngôn ngữ máy

D. Pascal

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ngôn ngữ lập trình bao gồm – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!