Trắc nghiệm

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Câu Hỏi:

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Bạn đang xem: Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5: Ngôn ngữ lập trình


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Mỗi loại máy có một ngôn ngữ máy riêng. Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

=> Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là Ngôn ngữ máy.

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là
Bổ sung: Ngôn ngữ máy là một tập các chỉ thị được CPU của máy tính trực tiếp thực thi. Mỗi chỉ thị thực hiện một chức năng xác định, ví dụ như tải dữ liệu, nhảy hay tính toán số nguyên trên một đơn vị dữ liệu của thanh ghi CPU hay bộ nhớ. Tất cả các chương trình được thực thi trực tiếp bởi CPU đều là các chuỗi các chỉ thị này.

Câu hỏi liên quan

Ngôn ngữ lập trình là:

A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính

B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính

C. các dãy bit (dãy các số chỉ gồm 0 và 1)

D. chương trình dịch

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

A. Là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được

B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể

C. Là ngôn ngữ có thể mô tả được tất cả các thuật toán

D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản

Hợp ngữ là:

A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

B. Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu được

C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

A. Hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

B. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ

C. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

D. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ máy

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

A. Ngôn ngữ bậc cao

B. Hợp ngữ

C. Ngôn ngữ máy

D. Cả A, B, C đều sai

Chương trình dịch là chương trình:

A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy

C. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ

Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì:

A. Phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình

B. Ngôn ngữ Pascal hoặc C

C. Phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc

D. Phương tiện diễn đạt thuật toán

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!