Trắc nghiệm

Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat?

Câu Hỏi:

Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat?

Bạn đang xem: Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 43 : Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thủy tinh hữu cơ không thuộc về công nghiệp silicat.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!