Trắc nghiệm

Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc

Câu Hỏi:

Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã dùng là:

Bạn đang xem: Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (đề trắc nghiệm số 3)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã dùng là 0,5M.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

1mol 1 mol => tăng 8 gam

x mol x mol tăng 0,8gam

=> x= 0,8:8= 0,1 mol

=> CM ( dung dịch CuSO4) = 0,1:0,2= 0,5 M

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!