Trắc nghiệm

Nga Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc?

Câu Hỏi:

Nga, Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc?

Bạn đang xem: Nga Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 8 bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nga Nhật chiếm vùng Đông Bắc của Trung Quốc

Nga Nhật chiếm vùng Đông Bắc của Trung Quốc

Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, đông dân, có nhiều tài nguyên khoáng sản, sớm trở thành mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc. Từ năm 1840 đến năm 1842, thực dân Anh đã tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, từng bước biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Sau chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc. Đến cuối thế kỉ XIX:

  • Đức xâm chiếm tỉnh Sơn Đông.
  • Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử.
  • Pháp thôn tính vùng Vân Nam.
  • Nga, Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc.

Câu hỏi liên quan

Cuối thế kỉ XIX Nga Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc? 

A. Vùng Đông Bắc

B. Vùng Vân Nam.

C. Vùng châu thổ song Dương Tử.

D. Tỉnh Sơn Đông.

Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

B. Câu kết với các đế quốc khác đẻ xâu xé Trung Quốc.

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mỹ, Nhật Bản.

Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu?

A. Sơn Đông

B. Nam Kinh

C. Vũ Xương

D. Bắc Kinh

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nga Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!