Trắc nghiệm

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4

Câu Hỏi:

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO41M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

Bạn đang xem: Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 9 bài 8 : Một số bazơ quan trọng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ không làm thay đổi màu quỳ tím.

Ta có:

$n _{ NaOH }=0,2.1=0,2 mol ;$ số $mol H _{2} SO _{4}=0,1.1=0,1 mol$

$2 NaOH + H _{2} SO _{4} \rightarrow Na _{2} SO _{4}+2 H _{2} O$

$0,2 \quad 0,1 \quad$ mol

Theo phương trình hóa học trên đây, sau phản ứng NaOH và H2SO4 đều hết, dung dịch thu được Na2SO4 không làm đổi màu quỳ tím.

Câu hỏi liên quan

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

A. $Fe ( OH )_{3}, Ba Cl _{2}, CuO , HNO _{3} .$

B. $H _{2} SO _{4}, SO _{2}, CO _{2}, FeCl _{2}$

C. $HNO _{3}, HCl , CuSO _{4}, KNO _{3}$

D. $Al , MgO , H _{3} PO _{4}, Ba Cl _{2}$

Cho dung dịch NaOH 1M tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của muối natri clorua thu được là

A. 0,05M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 1,5M

Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là:

A. 98g

B. 89g

C. 9,8g

D. 8,9g

Dung dịch NaOH phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây?

A. BaCl2.

B. NaHCO3.

C. NaNO3.

D. K2SO4.

Có các chất đựng riêng biệt trong mỗi ống nghiệm sau đây: Al, Fe, CuO, FeSO4, H2SO4. Lần lượt cho dung dịch NaOH vào mỗi ống nghiệm trên. Dung dịch NaOH phản ứng với:

A. $Al , FeSO _{4}, H _{2} SO _{4}$

B. Fe, $FeSO _{4}, H _{2} SO _{4}$

C. $Al , Fe , CuO , FeSO _{4}$

D. $Al , Fe , H _{2} SO _{4}$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!