Trắc nghiệm

Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ

Câu Hỏi:

Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ:

Bạn đang xem: Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ đường tâm

Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ đường tâm

Trong bản vẽ kĩ thuật thì nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ đường tâm, đường trục đối xứng.

Câu hỏi liên quan

Nét liền mảnh dùng để vẽ:

A. Đường kích thước

B. Đường gạch

C. Đường gióng

D. Cả A, B, C đều đúng

Nét gạch chấm mảnh để vẽ các đường nào sau đây?

A. Đường tâm, trục đối xứng

B. Đường gióng

C. Đường kích thước

D. Đường bao thấy

Có mấy loại nét vẽ thường gặp trong bản vẽ kỹ thuật?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Chọn phát biểu sai về hình cắt một nửa:

A. Có hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu

B. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng

C. Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa vẽ bằng nét gạch chấm mảnh

D. Cả 3 đáp án đều sai

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!