Trắc nghiệm

Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?

Câu Hỏi:

Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?

Bạn đang xem: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!