Trắc nghiệm

Nam Á không tiếp giáp với khu vực nào của châu Á?

Câu Hỏi:

Nam Á không tiếp giáp với khu vực nào của châu Á?

Bạn đang xem: Nam Á không tiếp giáp với khu vực nào của châu Á?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa 8 bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nam Á không tiếp giáp với khu vực Bắc Á châu Á.

Giải thích: Nam Á có Ấn Độ Dương bao quanh ở phía nam. Trên đất liền Nam Á tiếp giáp với 3 khu vực là: phía đông giáp Đông Nam Á, phía bắc tiếp giáp với Trung Á và phía tây bắc tiếp giáp với Tây Nam Á.

Nam Á không tiếp giáp với khu vực nào của châu Á?

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nam Á không tiếp giáp với khu vực nào của châu Á? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!