Trắc nghiệm

Năm 1784, Giêm Oát đã

Câu Hỏi:

Năm 1784, Giêm Oát đã

Bạn đang xem: Năm 1784, Giêm Oát đã

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Năm 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước

Năm 1784, loại máy hơi nước nằm do Giêm Oát phát minh được xác nhận quyền sáng chế. Máy hơi nước ngày càng có tính ứng dụng cao và được sử dụng rộng rãi, nó có tên gọi là máy hơi nước vạn năng.

Năm 1784, Giêm Oát đã

Câu hỏi liên quan

Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là

A. Ld bằng tay được thay thế dần bằng máy móc

B. Tốc độ sản xuất và năng suất lãnh đạo tăng vượt bậc

C. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa

D. Biến nước Anh thành công xưởng thế giới

Người phát minh ra đầu máy xe lửa là

A. Giêm Hagrivơ

B. Áccraitơ

C. Giêm Oát

D. Xtiphenxơn

Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là

A. Tư sản và vô sản

B. Tư sản và tiểu tư sản

C. Tư sản và quý tộc mới

D. Tư sản công nghiệp và thương nghiệp

Cho các sự kiện:
1. Ác-crai-tơ chế ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
2. Giêm Ha-gri-vơ đã sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình đặt cho máy – “máy Gien-ni”.
3. Crôm-tơn đa cải tiến máy mới kĩ thuật cao hơn, kéo được sợi nhỏ lại chắc, vải dệt ra vừa đẹp lại vừa bền.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian:

A. 2, 3, 1.

B. 2, 1, 3.

C. 3, 2, 1.

D. 3, 1, 2.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Năm 1784, Giêm Oát đã – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!