Trắc nghiệm

Muốn điều chế 6,72 lít khí clo ở đktc thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiều cần

Câu Hỏi:

Muốn điều chế 6,72 lít khí clo ở đktc thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiều cần dùng đế tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư là

Bạn đang xem: Muốn điều chế 6,72 lít khí clo ở đktc thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiều cần

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Muốn điều chế 6,72 lít khí clo ở đktc thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiều cần dùng đế tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư là 29,4 gam

14HCl + K2Cr2O7 → 3Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3

nCl2 = 0,3 mol

nK2Cr2O7 = 0,1 mol → m = 29,4 gam.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Muốn điều chế 6,72 lít khí clo ở đktc thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiều cần – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!