Trắc nghiệm

Muối amoni đicromat bị nhiệt phân: (NH4)2Cr2O7→ Cr2O3 + N2 + 4H2O

Câu Hỏi:

Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình :

(NH4)2Cr2O7→ Cr2O3 + N2 + 4H2O

Khi phân hủy 48 gam muối này thấy còn 30 gam gồm chất rắn và tạp chất không bị biến đổi. Phần trăm tạp chất trong muối là

Bạn đang xem: Muối amoni đicromat bị nhiệt phân: (NH4)2Cr2O7→ Cr2O3 + N2 + 4H2O

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 38 : Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phần trăm tạp chất trong muối là 5,5 %.

Đặt n(NH4)2Cr2O7= x mol

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3+ N2+ 4H2O

x x x 4x mol

Khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng N2 và H2O bay hơi

mchất rắn giảm= 28x+ 18.4x= 48-30 (gam)→ x=0,18 mol

→ m(NH4)2Cr2O7=252x=45,36 gam

Phần trăm tạp chất trong muối là

(48−45,36)/48.100% = 5,5%

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Muối amoni đicromat bị nhiệt phân: (NH4)2Cr2O7→ Cr2O3 + N2 + 4H2O – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!