Trắc nghiệm

Mục đích chính của Phan Châu Trinh khi viết bài thơ này là gì?

Câu Hỏi:

Mục đích chính của Phan Châu Trinh khi viết bài thơ này là gì?

Bạn đang xem: Mục đích chính của Phan Châu Trinh khi viết bài thơ này là gì?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Đập đá ở Côn Lôn


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mục đích chính của Phan Châu Trinh khi viết bài thơ này là:

– Để thể hiện lòng yêu nước tha thiết.

– Để thể hiện khát vọng độc lập, dân chủ.

– Để nói lên chí khí chiến đấu bền bỉ, kiên cường.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Mục đích chính của Phan Châu Trinh khi viết bài thơ này là gì? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!