Trắc nghiệm

Một vật nhiễm điện dương khi:

Câu Hỏi:

Một vật nhiễm điện dương khi:

Bạn đang xem: Một vật nhiễm điện dương khi:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Một vật nhiễm điện dương khi vật đó mất bớt êlectrôn.
Giải thích: Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectrôn, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectrôn.

Một vật nhiễm điện dương khi:

Mảnh vải nhiễm điện dương, thước nhựa nhiễm điện âm sau khi cọ sát

Câu hỏi liên quan

Một vật nhiễm điện âm khi:

A. Vật đó nhận thêm êlectrôn.

B. Vật đó mất bớt êlectrôn.

C. Vật mang điện dương mất bớt êlectrôn.

D. Vật mang điện dương nhận thêm êlectrôn

Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm:

A. Hạt nhân ở giữa mang điện tích âm.

B. Hạt nhân không mang điện tích.

C. Hạt nhân mang điện tích dương, các electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân.

D. Hạt nhân ở giữa mang điện tích dương, lớp vỏ không mang điện

Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật mang điện tích dương. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình trạng sau?

A. Nhận thêm electron

B. Mất bớt electron

C. Mất bớt điện tích dương

D. Nhận thêm điện tích dương

Trong nguyên tử bình thường thì điện tích của hạt nhân so với tổng điện tích âm của các electron là:

A. bằng nhau

B. lớn hơn

C. nhỏ hơn

D. có lúc lớn, lúc nhỏ

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Một vật nhiễm điện dương khi: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!