Trắc nghiệm

Một vật nhiễm điện âm khi:

Câu Hỏi:

Một vật nhiễm điện âm khi:

Bạn đang xem: Một vật nhiễm điện âm khi:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một vật nhiễm điện âm khi: Vật đó nhận thêm êlectrôn.
Giải thích: Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectrôn, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectrôn.

Một vật nhiễm điện âm khi

Thước nhựa nhiễm điện âm sau khi cọ sát

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Một vật nhiễm điện âm khi: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!