Trắc nghiệm

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản

Câu Hỏi:

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là

Bạn đang xem: Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!