Trắc nghiệm

Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

Câu Hỏi:

Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

Bạn đang xem: Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

Câu hỏi trong đề: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đời sống (có đáp án)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quyền lực, bắt buộc chung.

Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

Giải thích:

Đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quyền lực và bắt buộc chung do:

– Pháp luật là khuôn mẫu, chuẩn mực để định hướng cho nhận thức và hướng dẫn cách xử sự cho mọi người trong xã hội.

– Pháp luật có tính xác định về hình thức.

– Pháp luật có tính quyền lực Nhà nước vì pháp luật được hình thành bằng con đường Nhà nước, pháp luật do Nhà nước đặt ra hoặc do Nhà nước thừa nhận nên pháp luật luôn thể hiện ý chí của Nhà nước.

– Pháp luật có tính hệ thống vì pháp luật là hệ thống các quy phạm để điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội phát sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống như dân sự, lao động, thương mại, hinh sự,…

Câu hỏi liên quan

Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.

B. phù hợp với ý chí của tất cả mọi người.

C. bắt nguồn từ lợi ích của giai cấp cầm quyền.

D. còn ghi nhận và bảo vệ lợi ích của các giai cấp trong xã hội.

Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung, nghĩa là quy định bắt buộc đối với

A. mọi người từ 18 tuổi trở lên.

B. mọi cá nhân tổ chức.

C. mọi đối tượng cần thiết.

D. mọi cán bộ, công chức.

Bản chất xã hội của pháp luật có nghĩa là

A. pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B. pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống của công dân.

C. pháp luật bắt nguồn từ ý chí của giai cấp cầm quyền.

D. pháp luật bắt nguồn từ lợi ích của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở pháp luật

A. được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

B. phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

C. bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.

D. bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!