Trắc nghiệm

Một trang tính trong chương trình bảng tính?

Câu Hỏi:

Một trang tính trong chương trình bảng tính?

Bạn đang xem: Một trang tính trong chương trình bảng tính?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 7 bài 1: Chương trình bảng tính là gì


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Một trang tính trong chương trình bảng tính gồm:

  1. các cột và các hàng;
  2. là miền làm việc chính của bảng tính;
  3. là một thành phần của bảng tính.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Một trang tính trong chương trình bảng tính? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!