Trắc nghiệm

Một số loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu

Câu Hỏi:

Một số loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu:

Bạn đang xem: Một số loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 9: Cải tạo và sử dụng đất bạc màu, đất xói mòn


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một số loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu là cây lương thực và cây họ đậu vì chúng có khả năng cố định đạm, góp phần cải tạo đất bạc màu.

Trồng đậu phộng trên đất xám bạc màu


Trồng đậu phộng trên đất xám bạc màu

Câu hỏi liên quan

Đối với đất xám bạc màu, chúng ta cần sử dụng biện pháp nào để cải tạo đất?

A. Bón vôi

B. Làm ruộng bậc thang

C. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

D. Cày sâu, bừa kĩ; kết hợp bón phân hữu cơ

Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là do đâu?

A. Chặt phá rừng bừa bãi

B. Đất dốc thoải

C. Địa hình dốc thoải, tập quán canh tác lạc hậu

D. Rửa trôi chất dinh dưỡng

Tác dụng của biện pháp cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học hợp lí ở cải tạo đất xám bạc màu?

A. Tăng độ phì nhiêu cho đất

B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất

C. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho đất

D. Làm tầng đất mặt dày lên, tăng độ phì nhiêu cho đất

Tác dụng của xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng hợp lý ở biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

A. Hạn chế sự rửa trôi chất dinh dưỡng

B. Giữ đất luôn ẩm

C. Đất không bị khô hạn, tăng độ phì nhiêu cho đất

D. Hạn chế sự rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ đất luôn ẩm

Đặc điểm của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

A. Đất xấu, nghèo dinh dưỡng

B. Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, cát sỏi chiếm ưu thế

C. Đất chua, nghèo dinh dưỡng

D. Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn

Tác dụng của biện pháp bón vôi ở cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

A. Giảm độ chua của đất

B. Tăng độ phì nhiêu

C. Khử phèn

D. Rửa mặn

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Một số loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!