Trắc nghiệm

Một số dung dịch chất thải có chứa các ion như : Cu2+, Cr3+, Fe3+, Pb2+, Mn2+ …

Câu Hỏi:

Sau bài thực hành hoá học, trong một số dung dịch chất thải có chứa các ion như : Cu2+, Cr3+, Fe3+, Pb2+, Mn2+ … Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ dung dịch các chất thải trên ?

Bạn đang xem: Một số dung dịch chất thải có chứa các ion như : Cu2+, Cr3+, Fe3+, Pb2+, Mn2+ …

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 45 : Hóa học và vấn đề môi trường


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sau bài thực hành hoá học, trong một số dung dịch chất thải có chứa các ion như : Cu2+, Cr3+, Fe3+, Pb2+, Mn2+ … Dùng nước vôi dư để xử lí sơ bộ dung dịch các chất thải trên.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Một số dung dịch chất thải có chứa các ion như : Cu2+, Cr3+, Fe3+, Pb2+, Mn2+ … – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!