Trắc nghiệm

Một lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lí được đổ trực tiếp ra sông

Câu Hỏi:

Một lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lí được đổ trực tiếp ra sông suối là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực trên đất nước ta. Để xứ lí sơ bộ mẫu nước thải chứa ion Pb2+, Fe3+, Hg2+, Cu2+,… có thể dùng:

Bạn đang xem: Một lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lí được đổ trực tiếp ra sông

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 44 : Hóa học và vấn đề xã hội


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Để xứ lí sơ bộ mẫu nước thải chứa ion Pb2+, Fe3+, Hg2+, Cu2+,… có thể dùng Ca(OH)2.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Một lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lí được đổ trực tiếp ra sông – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!