Trắc nghiệm

Một bình kín chứa hỗn hợp H2, Cl2 với áp suất ban đầu là P.

Câu Hỏi:

Một bình kín chứa hỗn hợp H2, Cl2 với áp suất ban đầu là P. Đưa bình ra ánh sang để phản ứng xảy ra, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất bình lúc đó là P1. Mối quan hệ giữa P1 và P là

Bạn đang xem: Một bình kín chứa hỗn hợp H2, Cl2 với áp suất ban đầu là P.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 chương 7: Ôn tập cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một bình kín chứa hỗn hợp H2, Cl2 với áp suất ban đầu là P. Đưa bình ra ánh sang để phản ứng xảy ra, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất bình lúc đó là P1. Mối quan hệ giữa P1 và P là P = P1

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Một bình kín chứa hỗn hợp H2, Cl2 với áp suất ban đầu là P. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!