Trắc nghiệm

Một α- amino axit X trong phân tử có một -NH2 và một –COOH. Cho 26,70 gam X

Câu Hỏi:

Một α- amino axit X trong phân tử có một nhóm -NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,70 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

Bạn đang xem: Một α- amino axit X trong phân tử có một -NH2 và một –COOH. Cho 26,70 gam X

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 4)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đặt CT của X là H2NRCOOH

26,7(g) X + ?HCl → 37,65(g) Muối.

Bảo toàn khối lượng: mHCl = 10,95(g) ⇒ nX = nHCl = 0,3 mol.

→ MX = 26,7 : 0,3 = 89 ⇒ R = 28 (C2H4)

Công thức của X là CH3 – CH(NH3)-COOH

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Một α- amino axit X trong phân tử có một -NH2 và một –COOH. Cho 26,70 gam X – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!