Trắc nghiệm

Mọi hành vi trái pháp luật hành chính đều là vi phạm pháp luật hành chính.

Câu Hỏi:

Mọi hành vi trái pháp luật hành chính đều là vi phạm pháp luật hành chính.

Bạn đang xem: Mọi hành vi trái pháp luật hành chính đều là vi phạm pháp luật hành chính.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Luật hành chính có đáp án – Đề số 5


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Mọi hành vi trái pháp luật hành chính đều là vi phạm pháp luật hành chính là sai.

Có những hành vi trái pháp luật hành chính nhưng ở mức độ khác nhau có thể là vi phạm khác, như hành vi buôn lậu ở mức độ khác nhau thì có thể là vi phạm hình sự hoặc vi phạm hành chính. Nên có thể khẳng định rằng nhận định trên là sai.

Mọi hành vi trái pháp luật hành chính đều là vi phạm pháp luật hành chính

Ôn lại lý thuyết:

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Trong số các hình thức XPVPHC, phạt tiền là hình thức xử phạt được áp dụng phổ biến. Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế – xã hội của đất nước.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Mọi hành vi trái pháp luật hành chính đều là vi phạm pháp luật hành chính. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!