Trắc nghiệm

Mô tả nào dưới đây là không đúng ?

Câu Hỏi:

Mô tả nào dưới đây là không đúng ?

Bạn đang xem: Mô tả nào dưới đây là không đúng ?

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (đề trắc nghiệm số 3)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu không đúng là Glucozơ và fructozơ đều có vị ngọt và đều ngọt nhiều hơn đường mía vì Glucozơ không ngọt bằng đường mía

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Mô tả nào dưới đây là không đúng ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!