Trắc nghiệm

MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra

Câu Hỏi:

MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

Bạn đang xem: MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài 3: Tính chất hóa học của axit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra chất khí làm vẩn đục nước vôi trong.

Giải thích:

Khi cho MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl ta có phương trình phản ứng hóa học xảy ra:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

Khí sinh ra là CO2 – chất khí không cháy và không duy trì sự cháy, tan ít trong nước và làm đục nước vôi trong.

Ôn tập lý thuyết

Câu hỏi liên quan

Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A. 2,5 lít

B. 0,25 lít

C. 3,5 lít

D. 1,5 lít

Hoà tan 2,84 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít khí CO2 (đktc).

A. 50% và 50%

B. 33% và 67%

C. 75% và 25%

D. 67% và 33%

Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3 vào dung dịch HCl vừa đủ, thoát ra 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch Y chứa m gam muối clorua. Giá trị của m là

A. 30,1.

B. 31,7.

C. 69,4.

D. 64,0.

Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:

A. $ZnO , BaCl _{2}$

B. $CuO , BaCl _{2}$

C. $BaCl _{2}, Ba \left( NO _{3}\right)_{2}$

D. $Ba ( OH )_{2}, ZnO$

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al

B. Mg

C. Na

D. Cu

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

(b) Khả năng phản ứng với nước của kim loại kiềm giảm dần theo chiều tăng số hiệu nguyên tử.

(c) NaOH là chất rắn, màu trắng, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn.

(d) Thành phần chính của quặng đolomit là CaCO3.MgCO3.

(e) Nước cứng làm hỏng các dung dịch cần pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm.

Số phát biểu sai là

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Hỗn hợp A gồm Fe(NO3)3, Al, Cu và MgCO3. Hòa tan 28,4 gam A bằng dung dịch H2SO4 thu được dung dịch B chỉ chứa 65,48 gam muối và V lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO, N2O, N2 , H2 và CO2 (trong đó có 0,02 mol H2 ) có tỉ khối so với H2 là 16. Cho B tác dụng với lượng dư BaCl2 thu được 123,49 gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho từ từ NaOH vào B thì lượng kết tủa cực đại thu được là 31,92 gam. Giá trị của V là

A. 6,72.

B. 5,60.

C. 3,36.

D. 4,48.

Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn riêng biệt sau : MgCO3 , Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!