Trắc nghiệm

Metyl acrylat có công thức là

Câu Hỏi:

Metyl acrylat có công thức là

Bạn đang xem: Metyl acrylat có công thức là

Câu hỏi trong đề: Xác định công thức, tên gọi của este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Metyl acrylat có công thức là CH2=CHCOOCH3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Metyl acrylat có công thức là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!