Trắc nghiệm

Mệnh đề phủ định của mệnh đề ” Phương trình ax2+bx+c=0 left ( aneq 0 right ) vô

Câu Hỏi:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề ” Phương trình $ax^{2}+bx+c=0 \left ( a\neq 0 \right )$ vô nghiệm” là mệnh đề nào?

Bạn đang xem: Mệnh đề phủ định của mệnh đề ” Phương trình ax2+bx+c=0 left ( aneq 0 right ) vô

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Mệnh đề có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Mệnh đề phủ định của mệnh đề ” Phương trình ax2+bx+c=0 left ( aneq 0 right ) vô – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!