Trắc nghiệm

“May I speak to the manager?” “………………………”

Câu Hỏi:

“May I speak to the manager?” “………………………”

Bạn đang xem: “May I speak to the manager?” “………………………”

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 6 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

May I speak to the manager? Tôi có thể nói chuyện với quản lý không?
I’m afraid he’s not in. Can I take a message? = Tôi e là ông ấy không có ở trong. Tôi có thể nhận tin nhắn không?
Nghĩa các phương án còn lại:
– He always comes late. He is not very well. = Ông ấy luôn đến muộn. Ông ấy không được tốt lắm.
– Thank you. Good bye. = Cảm ơn. Tạm biệt.
– I’m afraid not. He works very hard. = Tôi e là không. Ông ấy làm việc rất chăm chỉ.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: “May I speak to the manager?” “………………………” – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!