Trắc nghiệm

Mạng Internet là sự phát triển của:

Câu Hỏi:

Mạng Internet là sự phát triển của:

Bạn đang xem: Mạng Internet là sự phát triển của:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm quản trị mạng có đáp án phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mạng Internet là sự phát triển của các hệ thống mạng LAN, các hệ thống mạng WAN và các hệ thống mạng Intranet.

Giải thích:

  • Năm 1985, Cơ quan quản lý viễn thông của Mĩ quyết định mở cửa một số băng tần của giải phóng không dây, cho phép người sử dụng chúng mà không cần giấy phép của chính phủ. Đây là bước mở đầu cho các mạng không dây ra đời (mạng LAN – Local Area Network) và phát triển rất nhanh.
  • Mạng diện rộng (tiếng Anh: Wide Area Network, viết tắt WAN) là mạng dữ liệu được tạo ra bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để kết nối giữa các mạng đô thị (mạng MAN) giữa các khu vực địa lý cách xa nhau.
  • Intranet là một hệ thống bao gồm mạng lưới nội bộ, được dựa trên giao thức TCP/IP. Intranet hoạt động tương tự như internet, nhưng intranet thường được dùng để trao đổi thông tin, trao đổi dữ liệu nội bộ cùng một hệ thống mạng với nhau trong một thời gian ngắn và có tính bảo mật tương đối cao.

Câu hỏi liên quan

Kiến trúc một mạng LAN có thể là:

A. RING

B. BUS

C. STAR

D. Có thể phối hợp các mô hình trên

Thiết bị Switch có bao nhiêu Broadcast domain?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Tất cả đều sai

Thiết bị Hub có bao nhiêu Broadcast domain?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Tất cae đều sai

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Mạng Internet là sự phát triển của: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!