Trắc nghiệm

M là kim loại thuộc nhóm IIA. Hòa tan hết 10,8 gam hỗn hợp gồm kim loại M và

Câu Hỏi:

M là kim loại thuộc nhóm IIA. Hòa tan hết 10,8 gam hỗn hợp gồm kim loại M và muối cacbonat của nó trong dung dịch HCl, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí A (đktc). Tỉ khối của A so với khí hiđro là 11,5. M là:

Bạn đang xem: M là kim loại thuộc nhóm IIA. Hòa tan hết 10,8 gam hỗn hợp gồm kim loại M và

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 Chương 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

M là kim loại thuộc nhóm IIA. Hòa tan hết 10,8 gam hỗn hợp gồm kim loại M và muối cacbonat của nó trong dung dịch HCl, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí A (đktc). Tỉ khối của A so với khí hiđro là 11,5. M là Mg.

Đặt nM = a và nMCO3 = b

M + 2HCl —> MCl2 + H2

a………………………a

MCO3 + 2HCl —> MCl2 + CO2 + H2O

b……………………………..b

—> Ma + (M + 60)b = 10,8 (1)

nA = a + b = 0,2 (2)

mA = 2a + 44b = 0,2.2.11,5 (3)

(2)(3) —> a = b = 0,1

Thế vào (1) —> M = 24: M là Mg

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: M là kim loại thuộc nhóm IIA. Hòa tan hết 10,8 gam hỗn hợp gồm kim loại M và – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!