Trắc nghiệm

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

Câu Hỏi:

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

Bạn đang xem: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 5 : Glucozơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

C6H12O6 + H2 → C6H14O6 (sobitol)

nsobitol = 1,82 : 182 = 0,01 mol

=> nglu = 0,01 mol

=> m glu cần dùng = 0,01.180.100/80 = 2,25 gam

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 2,25 gam

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!