Trắc nghiệm

Loài nào KHÔNG sống tự do

Câu Hỏi:

Loài nào KHÔNG sống tự do

Bạn đang xem: Loài nào KHÔNG sống tự do

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 7 bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Loài vắt KHÔNG sống tự do.

Giải thích: Vắt sống kí sinh ngoài, nó hút máu của vật chủ.

Câu hỏi liên quan

Giun đốt mang lại lợi ích gì cho con người:

A. Làm thức ăn cho người

B. Làm thức ăn cho động vật khác

C. Làm cho đất trồng xốp, thoáng, màu mỡ

D. Tất cả a, b, c đều đúng

Loài nào sau đây gây hại cho con người

A. Giun đất

B. Giun đỏ

C. Đỉa

D. Rươi

Hệ tuần hoàn kín đơn có ở những động vật nào?
1. Mực ống, bạch tuộc
2. Giun đốt
3. Lưỡng cư
4. Chân đầu
5. Chim
6. Cá

A. 1, 2, 4, 5

B. 1, 3, 4, 6

C. 2, 4, 5, 6

D. 1, 2, 4, 6

Giun đốt

A. Có hệ tuần hoàn, có máu

B. Chưa có hệ tuần hoàn, có máu

C. Chưa có hệ tuần hoàn, không có máu

D. Có hệ tuần hoàn, không có máu

Giun đốt hô hấp qua

A. Da

B. Mang

C. Phổi

D. Cả a và b đúng

Loài nào thuộc ngành giun đốt được khai thác nuôi làm cảnh

A. Giun đỏ

B. Đỉa

C. Rươi

D. Giun đất

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Loài nào KHÔNG sống tự do – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!