Trắc nghiệm

Loại đường nào sau đây có trong máu động vật?

Câu Hỏi:

Loại đường nào sau đây có trong máu động vật?

Bạn đang xem: Loại đường nào sau đây có trong máu động vật?

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Loại đường có trong máu động vật là Glucozơ. Trong máu người lẫn máu động vật đều chứa 1 hàm lượng đường glucozo nhất định để nuôi cơ thể

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Loại đường nào sau đây có trong máu động vật? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!