Trắc nghiệm

Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?

Câu Hỏi:

Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?

Bạn đang xem: Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Quặng đôlômit không phải là hợp chất của nhôm vì nó có thánh phần chính là CaCO3.MgCO3

Rubi; saphia và boxit đều chứa Al2O3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!