Trắc nghiệm

Liên kết giữa các bảng cho phép

Câu Hỏi:

Liên kết giữa các bảng cho phép:

Bạn đang xem: Liên kết giữa các bảng cho phép

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 12 bài 7 : Liên kết giữa các bảng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Liên kết giữa các bảng cho phép tránh được dư thừa dữ liệu, có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng và nhất quán dữ liệu.

Câu hỏi liên quan

Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn:

A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút 

B. Tool/ Relationships

C. Edit/ Insert/ Relationships

D. Tất cả đều đúng

Các bước để tạo liên kết giữa các bảng là:

1. Chọn Tool\Relationships…

2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng

3. Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại

4. Chọn các bảng sẽ liên kết

A. 1, 4, 2, 3

B. 2, 3, 4, 1

C. 1, 2, 3, 4

D. 4, 2, 3, 1

Trong Access, khi tạo liên kết giữa các bảng, thì:

A. Phải có ít nhất một trường là khóa chính

B. Cả hai trường phải là khóa chính

C. Hai trường không nhất thiết phải là khóa chính

D. Một trường là khóa chính, một trường không

Sắp xếp các bước theo thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:
1) Hiển thị hai bảng muốn tạo liên kết
2) Mở cửa sổ Relationships
3) Kéo thả trường liên kết giữa hai bảng
4) Kích vào nút create

A. 2-1-4-3

B. 2-4-3-1

C. 2-1-3-4

D. 2-3-4-3

Cho các thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chính cho bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

A. B1-B3-B4-B2

B. B2-B1-B2-B4

C. B1-B3-B2-B4

D. B1-B2-B3-B4

Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:

A. Có tên giống nhau

B. Có kiểu dữ liệu giống nhau

C. Có ít nhất một trường là khóa chính

D. Cả A, B, C

Mục đích của việc liên kết bảng là:

A. cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng

B. đảm bảo sự nhất quán của dữ liệu

C. tránh dư thừa dữ liệu

D. cho phép thực hiện các tính toán

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Liên kết giữa các bảng cho phép – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!