Trắc nghiệm

“Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” đó là câu danh ngôn của ai?

Câu Hỏi:

“Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” đó là câu danh ngôn của ai?

Bạn đang xem: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” đó là câu danh ngôn của ai?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 6 bài 1: Sơ lược về môn Lịch Sử


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

“Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”là câu danh ngôn của ai Xi-xê-rông. Xem thêm tại trang 5 – Lịch sử 6

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” đó là câu danh ngôn của ai? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!