Trắc nghiệm

Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng?

Câu Hỏi:

Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng:

Bạn đang xem: Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng 0⁰.

Câu hỏi liên quan

Đường kinh tuyến được coi như là ranh giới phân chia hai miền tự nhiên Đông và Tây của Trung Quốc là

A. Kinh tuyến 15⁰Đ.

B. Kinh tuyến 100⁰Đ.

C. Kinh tuyến 105⁰Đ.

D. Kinh tuyến 110⁰Đ.

Các kinh tuyến là những đường thẳng song song, các vĩ tuyến là những đường ngang song song. Đó là kết quả của phép chiếu:

A. Hình trụ đứng.

B. Phương vị đứng.

C. Hình trụ.

D. Phương vị ngang.

Kinh tuyến 1000T là ranh giới của:

A. Dãy núi Cooc-đi-e với vùng đồng bằng Trung tâm.

B. Vùng đồng bằng Trung tâm với dãy núi A-pa-lat.

C. Dãy núi Cooc-đi-e với dãy núi A-pa-lat.

D. Dãy núi Apalat với đại dương Đại Tây Dương.

Đối diện với kinh tuyến gốc là

A. kinh tuyến 900

B. kinh tuyến 1800

C. kinh tuyến 3600

D. kinh tuyến 1000

Kinh tuyến Tây là:

A. Là kinh tuyến nằm bên trái của kinh tuyến gốc.

B. Là kinh tuyến nằm bên phải của kinh tuyến gốc.

C. Nằm phía dưới xích đạo.

D. Nằm phía trên xích đạo.

Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường:

A. Kinh tuyến.

B. Kinh tuyến gốc.

C. Vĩ tuyến.

D. Vĩ tuyến gốc.

Các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh vĩ tuyến là đường thẳng vì:

A. Để xác định vị trí nơi đến.

B. Vạch lộ trình đi trên biển.

C. Các đường hàng hải chính thường nằm gần xích đạo.

D. Các đáp án đều đúng.

Vĩ tuyến 66o33’Bắc là đường:

A. Chí tuyến Bắc.

B. Chí tuyến Nam.

C. Đường xích đạo.

D. Vòng cực Bắc.

Vào ngày nào ở nửa cầu Nam ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 23o27’Nam:

A. Ngày 21 tháng 3

B. Ngày 23 tháng 9

C. Ngày 22 tháng 12

D. Ngày 22 tháng 6

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!