Trắc nghiệm

Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

Câu Hỏi:

Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm:

Bạn đang xem: Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thành phần kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm: Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân.

Câu hỏi liên quan

Nền kinh tế của nước ta hiện nay phát triển theo định hướng nào?

A. Tư bản chủ nghĩa

B. Xã hội chủ nghĩa

C. Công nghiệp hóa

D. Hiện đại hóa

Thành phần kinh tế nào dưới đây nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế?

A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

B. Kinh tế tập thể.

C. Kinh tế tư bản nhà nước.

D. Kinh tế nhà nước.

Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Chăm chỉ học tập, tu dưỡng rèn luyện.

B. Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

C. Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.

D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.

Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần đã có vai trò gì đối với nền kinh tế nước ta?

A.Tạo ra sự cạnh tranh lớn giữa các thành phần kinh tế

B. Kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế

C. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ

D. Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa diễn ra chậm

Sự thay đổi từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực Nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần là biểu hiện của

A. sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế

B. sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế

C. sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

D. sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ$b.Sự thay đổi từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần (tư nhân, cá thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) là biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.

Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về

A. thành phần kinh tế.

B. tư liệu sản xuất.

C. quản lý kinh tế.

D. quan hệ lao động

Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?

A. Quan hệ sản xuất

B. Sở hữu tư liệu sản xuất

C. Lực lượng sản xuất

D. Các quan hệ trong xã hội

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!