Trắc nghiệm

Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

Bạn đang xem: Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 2)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là Na.

Na + H2O → NaOH + H2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!