Trắc nghiệm

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

Bạn đang xem: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 224


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Kim loại kiềm thổ là Ca.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!