Trắc nghiệm

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? D. Cu

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

Bạn đang xem: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? D. Cu

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 33 Axit sunfuric và muối sunfat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kim loại không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là Cu

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? D. Cu – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!