Trắc nghiệm

Kim loại nào dưới đây trong thực tế được điều chế bằng cả 3 phương pháp: thủy

Câu Hỏi:

Kim loại nào dưới đây trong thực tế được điều chế bằng cả 3 phương pháp: thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân?

Bạn đang xem: Kim loại nào dưới đây trong thực tế được điều chế bằng cả 3 phương pháp: thủy

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cu là kim loại trong thực tế được điều chế bằng cả 3 phương pháp: thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Kim loại nào dưới đây trong thực tế được điều chế bằng cả 3 phương pháp: thủy – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!