Trắc nghiệm

Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

Câu Hỏi:

Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

Bạn đang xem: Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 203


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch HCl sinh ra khí H2.
2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!