Trắc nghiệm

Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3?

Câu Hỏi:

Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3?

Bạn đang xem: Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3?

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 224


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kim loại Al tác dụng với dung dịch HCl sinh ra AlCl3.
Al + HCl → AlCl3 + H2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!