Trắc nghiệm

Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ của chất sau đây?

Câu Hỏi:

Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ của chất sau đây?

Bạn đang xem: Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ của chất sau đây?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 44 : Hóa học và vấn đề xã hội


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ khí CO2.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ của chất sau đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!