Trắc nghiệm

Không gian trong đoạn trích là không gian nào?

Câu Hỏi:

Không gian trong đoạn trích là không gian nào?

Bạn đang xem: Không gian trong đoạn trích là không gian nào?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Một trăm dặm dưới mặt đất


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Không gian trong đoạn trích là không gian giữa bãi biển và bầu trời.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Không gian trong đoạn trích là không gian nào? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!