Trắc nghiệm

Khối lượng K2Cr2O7 cần dùng đề oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong môi trường

Câu Hỏi:

Khối lượng K2Cr2O7 cần dùng đề oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong môi trường dung dịch H2SO4.

Bạn đang xem: Khối lượng K2Cr2O7 cần dùng đề oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong môi trường

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

nFeSO4 = 0,06 mol

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr2SO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Theo bảo toàn e:

6 × nK2Cr2O7 = 2 × nFeSO4 → nK2Cr2O7 = 1 × 0,6 : 6 = 0,1 mol

→ mK2Cr2O7 = 0,1 × 294 = 29,4 gam

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khối lượng K2Cr2O7 cần dùng đề oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong môi trường – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!