Trắc nghiệm

Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít

Câu Hỏi:

Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46⁰ là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

Bạn đang xem: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 6 : Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46⁰ là 4,5 kg

Ta có Vrượu nguyên chất = 5 x 46% = 2,3 lít

→ mC2H5OH = 2,3 x 0,8 = 1,84 kg = 1840 gam.

Ta có (C6H10O5)n → 2nC2H5OH

→ m(C6H10O5)n = 1840 . 162n/92n = 3240 (gam)

Mà H = 72% → m(C6H10O5)n = 3240 : 72% = 4500 gam = 4,5 kg

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!